Kategorie

Prawo do odstąpienia od umowy

Odstąpienie od umowy i zwrot towaru.
  1. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.
  2. W przypadku odstąpienia od umowy, o której mowa w pkt. 1 kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu towaru, nie później niż w terminie 30 dni. Zwracany towar nie może być używany, kopiowany lub zniszczony. Do zwracanego towaru należy dołączyć paragon fiskalny. Zwrot pieniędzy następuje w zależności od woli klienta, na konto karty kredytowej klienta, przelewem lub w formie kredytu na zakup innych towarów w sklepie Adalbertus.
  3. Zwrot towaru następuje na koszt Kupującego.
  4. Kupujący jest zobowiązany w tym celu niezwłocznie poinformować sprzedawcę załączając szczegółowy opis niezgodności towaru z umową.
  5. Towar należy wysłać na adres siedziby sprzedawcy wraz z opisem niezgodności towaru.
  6. Sprzedawca zobowiązuje się naprawić lub wymienić towar na nowy w terminie 14 dni. Jeśli towar nie jest dostępny u producenta, zwracamy zapłaconą sumę wraz z kosztami przesyłki po zwróceniu towaru przez klienta.
  7. W przypadku niezgodności towaru z umową koszty przesyłki towaru pokrywa sprzedawca.